Psychoterapie a psychodiagnostika

Psychoterapie

Naše ordinace je zaměřena na psychické a psychosomatické problémy s nimiž pacienti přicházejí a které lze psychoterapeuticky ovlivnit. Podmínkou je chuť a motivace na sobě pracovat. Kognitivně behaviorální terapie (KBT), která je naší specializací, je jednou z nejúspěšnějších terapií v léčbě úzkostných poruch, zejména u panických poruch, sociálních a specifických fobií. 

Psychoterapie je léčení psychických potíží psychologickými prostředky, tj. především slovem, v bezpečném, důvěrném prostředí. Terapeutické působení je založeno na schopnosti empatie, porozumění, osobní integrity, emoční podpory a zájmu ze strany terapeuta a na motivaci, inteligenci, duševní kapacitě a snaze dosáhnout vhledu do problémů, na straně pacienta. Jedná se o vznik takové terapeutické aliance, tj. pracovního vztahu mezi terapeutem a pacientem, který je založen na vzájemném respektu, důvěře a spolehlivosti. Podstatou je terapeutický vztah, ve kterém mohou být pacientovy problémy zvládnuty a překonány.

Psychodiagnostika

Provádíme diagnostické psychologické vyšetření pro zdravotnické účely, vyšetření pro OSSZ a vyšetření psychické způsobilosti pedagogických pracovníků podle zákona č. 109/2002Sb č.j, 27326/2006-25-15. V případě zájmu poskytuji u nás vyšetřeným pedagogickým pracovníkům, do dvou let od data vyšetření, zdarma konzultaci o meziosobních vztazích.


Vytvořte si webové stránky zdarma!