VZDĚLÁNÍ A PRAXE

PhDr. Věra Matúšová

Klinická a dopravní psycholožka

Vzdělání

1982 FF UP Olomouc, absolvování státních zkoušek studia jednooborové psychologie

1985 Rigorozní zkouška z klinické psychologie, FF UP Olomouc

1993 Atestace v oboru klinická psychologie, ILF Praha

1998 Funkční specializace v systematické psychoterapii, IPVZ Praha

Školení a výcviky

1989-1990 Kurz experimentální a klinické hypnózy a hypnoterapie PL Kroměříž (S. Kratochvíl)

1992 Kurz relaxačních technik (S. Morávek)

1993-1996 Výcvik a výuka v integrativní psychoterapii, IPPIPAP (Z. Rieger, H. Vyhnálková, S. Kratochvíl)

1997 Kurz poruch příjmu potravy (I. Málková)

1997 Metodika behaviorální terapie obezity (I. Málková)

1999 - 2002 Akreditovaný výcvik v kognitivně behaviorální terapii, Institut KBT (J.P. Praško, A. Tillmanns, J. Zbytovský)

2004 Strukturované metody logoterapie (K. Balcar)

2005 Diagnostika poruch osobnosti (M. Preiss)

2006 Seminář žadatelů o akreditaci pro zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení institucionální výchovy, Praha (S. Hubálek)

2008-2010 Postgraduální studium dopravní psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci (A. Hudeček, V. Rehnová)

2009-2010 Certifikovaný kurz Rorschachovy metody, Brno (A. Polák)

2011 Seminář diagnostiky WAIS III, Zlín (J. Laciga)

2015 Posuzování psychické způsobilosti k řízení u řidičů s adiktologickou anamnézou (M. Šúcha)

2016 Kurz pro lektory rehabilitačních programů pro řidiče s problémovou řidičskou praxí FFUP (P. Zámečník, P. Král)

Od r. 2007 Ostravský kazuistický seminář

2022 NÚDZ workshop: Tradiční KBT využívající k expozicím virtuální realitu

Zaměstnání

1982-1993 OÚNZ Nový Jičín, psychiatrické odd.

Od r. 1993 Registrované nestátní zdravotnické pracoviště

Kompetence

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinická psychologie, udělené Ministerstvem Zdravotnictví ČR, č.j. 022-0095-4151

Akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle § 87a odst. 5 zákona o silničním provozu, udělená Ministerstvem dopravy 30.5. 2012 č.j. 117/2012 -160-OST/3)

Akreditace, udělená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost pedagogického pracovníka podle zákona č. 109/2002Sb. č.j. 27326/2006-25-15

Členství

Asociace klinických psychologů od r. 1993

Česká společnost kognitivně behaviorální terapie od r. 2002

Vytvořte si webové stránky zdarma!