Dopravní psychotesty

Provádíme dopravně psychologická vyšetření:

  • Profesionálních řidičů nákladních automobilů nad 7,5 tuny (před zahájením činnosti, při dovršení 50 let a dále pak každých 5 let). Cena 1800 Kč
  • Řidičů se zákazem řízení motorových vozidel a vybodovaných řidičů. Cena 1800 Kč
  • Instruktorů autoškol. Cena 2000 Kč
  • Řidičů s doporučením od lékaře (zdravotní indikace k vyšetření). Cena 1500 Kč

Povinnost psychologického vyšetření řidičů je stanovena zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu a pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) v platném znění od 1.8.2011 a Vyhlášky 277/2004 Sb. o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Potvrzení o psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel vystavuje pouze dopravní psycholog s akreditací udělenou Ministerstvem dopravy. Akreditace byla našemu pracovišti udělena 30.5.2012 pod č. 117/2012-160OST/3.

Jak vyšetření probíhá 

K vyšetření budete potřebovat:

  • Výpis z evidenční karty řidiče (ten získáte na Odboru dopravy Městského úřadu Nový Jičín, případně na Odboru dopravy Městského úřadu v místě Vašeho bydliště).
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti řídit motorové vozidlo od svého praktického lékaře, případně výpis ze zdravotní dokumentace (u profesionálních řidičů). Řidiči se zákazem řízení pak předkládají lékařský posudek a psychologický posudek o zdravotní způsobilosti na Odporu dopravy příslušného úřadu.
  • Doklad totožnosti

Vyšetření zahrnuje  rozhovor s psychologem,  test na počítači, testy na pozornost a osobnostní  dotazník.  Před vyšetřením je dobré být odpočatý. Nemoc může ovlivnit váš výkon negativně. Nervozita při vyšetření bývá obvyklá, ale není příčinou neúspěchu. Není třeba se ničeho obávat.

Profesionální řidiči, řidiči se zákazem řízení a vybodovaní řidiči obdrží posudek do 1 hod. po ukončení vyšetření. Obvyklá doba vyšetření je 2-3 hodiny, podle individuálního pracovního  tempa.

K dopravnímu vyšetření je možné se objednat telefonicky nebo online prostřednictvím emailu. 


 

.