Dopravní psychotesty

Provádíme dopravně psychologická vyšetření:

  • Profesionálních řidičů nákladních automobilů nad 7,5 tuny (před zahájením činnosti, při dovršení 50 let a dále pak každých 5 let). Cena 2100 Kč
  • Řidičů se zákazem řízení motorových vozidel a vybodovaných řidičů. Cena 2100 Kč
  • Instruktorů autoškol. Cena 2300 Kč
  • Řidičů s doporučením od lékaře (zdravotní indikace k vyšetření). Cena 2100 Kč

Povinnost psychologického vyšetření řidičů je stanovena zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu a pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) v platném znění od 1.8.2011 a Vyhlášky 277/2004 Sb. o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Potvrzení o psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel vystavuje pouze dopravní psycholog s akreditací udělenou Ministerstvem dopravy. Akreditace byla našemu pracovišti udělena 30.5.2012 pod č. 117/2012-160OST/3.

Jak vyšetření probíhá 

K vyšetření budete potřebovat:

  • Výpis z evidenční karty řidiče (ten získáte na Odboru dopravy Městského úřadu Nový Jičín, případně na Odboru dopravy Městského úřadu v místě Vašeho bydliště).
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti řídit motorové vozidlo od svého praktického lékaře, případně výpis ze zdravotní dokumentace (u profesionálních řidičů). Řidiči se zákazem řízení pak předkládají lékařský posudek a psychologický posudek o zdravotní způsobilosti na Odboru dopravy příslušného úřadu.
  • Doklad totožnosti

Vyšetření zahrnuje rozhovor s psychologem, test na počítači, testy na pozornost a osobnostní  dotazníky.  Před vyšetřením je dobré být odpočatý. Nemoc může ovlivnit váš výkon negativně. Nervozita při vyšetření bývá obvyklá, ale není příčinou neúspěchu. Není třeba se ničeho obávat.

Profesionální řidiči, řidiči se zákazem řízení a vybodovaní řidiči obdrží posudek do 1 hod. po ukončení vyšetření. Obvyklá doba vyšetření je 2-3 hodiny, podle individuálního pracovního  tempa.

         Zprávu, kterou žádá lékař (zdravotní indikace k vyšetření) vám zašleme do 10 dnů poštou.

K dopravnímu vyšetření je možné se objednat telefonicky nebo online prostřednictvím emailu. 


 

.

Vytvořte si webové stránky zdarma!